SEIGAN

grafmonumenten geïnspireerd door de Japanse tuinkunst
____________________________________

De symbolische wereld die schuilgaat achter de eeuwenoude traditie van de Japanse tuinen sluit naadloos aan
bij leven en sterven,
bij afscheid nemen en gedenken.

Hierdoor geïnspireerd ontwerp ik grafmonumenten met een miniatuur Japanse tuin op basis van scènes uit de natuur.

Het is mijn wens om een plek te creëren die ten dienste staat aan wat u ervaart als nabestaande.
Voor een bezoek aan de rustplaats van uw overleden geliefde,
om te herinneren en te herdenken.

Een meditatief moment in stilte.

SEIGAN | ROTS VAN STILTE