HET STAPSTENEN PAD 2

Een brug vormt een verbinding tussen hier en daar. Zij vormt zelf de symbolische overgang van deze naar Gene Zijde. Alsof ons een korte tijd gegund wordt naar voren en achterom te kijken.
Hoe lang onze levensweg ook is geweest, ooit zal een ieder voor deze brug staan en gewenkt worden om naar de Overkant te komen.

In Japanse tuinen wordt een smalle natuurstenen loopbrug vaak gebruikt om een klein beekje mee over te kunnen steken. We zien het water voorbij stromen, het water des levens.

Enkele onregelmatig gevormde rotsen lijken de plek van de oversteek als poortwachters te beschermen:
je hoeft deze laatste schreden niet alleen te nemen.

En toch is het pad niet opgehouden: na de brug ligt een stapsteen gereed voor de 1e stap in het Nieuwe Bestaan.